ถังขยะใสหกเหลี่ยม พร้อมฝา 2 ช่องทิ้ง 60 ลิตร

1,000.00฿

ถังขยะใสหกเหลี่ยม พร้อมฝา 2 ช่องทิ้ง 60 ลิตร
รหัส : WB60CL
ราคาปกติ : 1,000.00 บาท
รายละเอียดย่อ :
ถังขยะใสหกเหลี่ยม ฝา 2 ช่องทิ้ง 60 ลิตร
มีฝาผลัก 2 ด้าน สำหรับทิ้งเศษขยะ
ความจุ 60 ลิตร
ขนาด 47 x 47.2 x 77 ซม.
รายละเอียดทั้งหมด :
ถังขยะใสหกเหลี่ยม ฝา 2 ช่องทิ้ง 60 ลิตร
– มีฝาผลัก 2 ด้าน สำหรับทิ้งเศษขยะ
– ความจุ 60 ลิตร ขนาด 47 x 47.2 x 77 ซม.
– รูปทรงสวยงาม ทันสมัย
– เหมาะสำหรับใช้งานภายในอาคารสำนักงาน
– ใช้สำหรับทิ้งเศษขยะที่ต้องการมองเห็นวัตถุภายในถัง
– ช่วยให้ดูสะอาดเรียบร้อย สวยงาม
ราคา : 1,000.00 บาท

คำอธิบาย

ถังขยะใสหกเหลี่ยม พร้อมฝา 2 ช่องทิ้ง 60 ลิตร

ถังขยะใสหกเหลี่ยม พร้อมฝา 2 ช่องทิ้ง 60 ลิตร

ถังขยะแยกประเภท หมายถึงอะไร ถังขยะที่ใช้ในการแบ่งแยกประเภทของขยะแต่ละอย่างแต่ละชนิด เช่น ขยะเปียก ขยะทั่วไป ขยะอันตราย ขยะรีไซเคิล ฯลฯ เพื่อให้ง่ายต่อการทิ้งและยังลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
ถังขยะแยกประเภทประกอบอะไรบ้าง
ถังขยะแยกประเภทสีเหลือง ใช้สำหรับรองรับขยะที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้หรือขยะแห้ง เช่น แก้ว กระดาษ โลหะ พลาสติก เศษผ้า เป็นต้น
ถังขยะแยกประเภทสีเขียว ใช้สำหรับรองรับขยะที่ย่อยสลายได้ อินทรียวัตถุที่ย่อยสลายเน่าเปื่อยได้ง่าย สามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยได้ หรืขยะเปียก เช่น เปลือกผลไม้ เศษอาหาร พืช ผัก ใบไม้ เป็นต้น
ถังขยะแยกประเภทสีน้ำเงิน ใช้รองรับขยะมูลฝอยที่ย่อยสลายไม่ได้ รีไซเคิลยากแต่ไม่เป็นพิษ เช่น พลาสติกห่ออาหารต่าง ๆ ถุงพลาสติก โฟม ฟอย์ลเปื้อนเศษอาหาร หรือกล่องโฟม
ถังขยะแยกประเภทสีแดง ใช้สำหรับรองรับขยะที่มีอันตราย หรือขยะที่มีพิษต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น ขวดยา หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ กระป๋องสีสเปรย์ กระป๋องยาฆ่าแมลง และยาปราบศัตรูพืช ภาชนะใส่น้ำยาทำความสะอาด ภาชนะใส่น้ำมันเครื่อง ฯลฯ